Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012 Obce Nižné Ladičkovce
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
 2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
 3. Štatút obce Nižné Ladičkovce
  Štatút obce
 4. Rozhodnutie
  Rozhodnutie o výrube stromov
 5. Vývoz odpadu r.2015
 6. vývoz odpadu r.2016