Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Webové sídlo www.nizneladickovce.ocu.sk spravuje obec Nižné Ladičkovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

IČO:00323306

 

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Humenné
Počet obyvateľov: 365
Rozloha:  855 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1478

 

Všeobecné informácie: obecnladickovce@stonline.sk
Podateľňa: obecnladickovce@stonline.sk
Starosta Juraj Brehovský,obecnladickovce@stonline.sk, tel: 057 / 779 61 84
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecnladickovce@stonline.sk , dzurkoj@gmail.com   

 

Sekretariát:


Telefón: 057 / 779 61 84 Email: obecnladickovce@stonline.sk

 

Kompetencie:

Obecný úrad

Obec Nižné Ladičkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Nižné Ladičkovce je zriadený na Spoločnom obecnom úrade PTIČIE" so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné.

           .

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00

  12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30

 

Technický prevádzkovateľ:

webex media

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk