Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva o vytvorení webstránky
  zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
 2. Zmluva o poskytnutí dotácie
  Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník Nižné Ladičkovce
 3. Zmluva o dielo - OcÚ N.Ladičkovce - Eurovia SK
  Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce
 4. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
  Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie finančnej pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
 5. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
  Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie finančnej pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 - Kamerový systém v obci Nižné Ladičkovce
 6. Zmluva o dielo na služby externého manažmentu
  Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 - Rekonštrukcia kultúrneho domu
 7. Zmluva o dielo na služby externého manažmentu
  Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 - Kamerový systém v obci Nižné Ladičkovce
 8. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí o miest
 9. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
  Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce
 10. Zmluva o dielo
  Obecný kamerový systém Nižné Ladičkovce
 11. Mandátna zmluva
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 12. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
  Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Nižné Ladičkovce
 13. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
 14. Zmluva s TJ Družstevník Ladičkovce
  Zmluva o podpore všeobecne prospešných služieb č.2/2015
 15. Dodatok č.3 k zmluve o zriadení SOÚ Ptičie
 16. Zmluva o dielo 02/2014
  Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce
 17. Dodávka programového vybavenia
  OcÚ N.Ladičkovce, IFOsoft, Zmluva na dodávku progr.vybavenia v hodnote 118€ s DPH, uzavretá 16.1.2012, zverejnená 10.2.2010
 18. Servis výpočtovej techniky
  Zmluva o poskytovaní servisu výpočtovej techniky
 19. Zmluva o dielo
 20. Dohoda